Vyšší odborná škola sociálně právní Praha 10

Chcete v budoucnosti najít práci, na které záleží, a pomáhat lidem? Chcete najít široké uplatnění v oblasti sociálních služeb? Baví Vás studovat humanitní předměty a nejde Vám matematika?

Studium na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Přihlaste se ke studiu na Vyšší odborné škole sociálně právní (VOŠSP) v Praze 10.

Škola připravuje studenty ve vyšším odborném studiu v oborech sociální práce (denní nebo kombinované studium – 3 roky) a sociální pedagogika (pouze denní studium – 3 roky).

Mezi hlavní vyučované předměty patří metody sociální práce, sociální politika, právo, anglický nebo německý jazyk, psychologie, pedagogika a sociologie.

Škola umožňuje studentům účast na zahraničních stážích ve Velké Británii, Francii, Rakousku, Belgii a na Slovensku. Navíc škola pořádá odborné kurzy a semináře pro odbornou veřejnost i studenty, kteří si tak mohou při studiu doplnit vzdělání a kvalifikaci.

Absolventi získají titul diplomovaný specialista (DiS.) a uplatní se v širokém spektru sociálních služeb.

Na škole působí kvalitní pedagogický sbor doplňovaný externími učiteli – odborníky z praxe. Při zajišťování odborné praxe studentů škola smluvně spolupracuje s více než 150 institucemi a zařízeními v oblasti sociálních služeb. Studenti tak během studia získají bohaté praktické zkušenosti, které využijí v budoucím pracovním životě.

Škola se nachází v příjemném prostředí areálu přírodního parku na Zahradním Městě v Praze 10. Studenti mohou využívat prostory školy a zahrady ke studiu v klidné atmosféře mimo rušné centrum.

Více informací na www.vossp.cz.